DISCLAIMER

 
Elysium Cultuur Producten en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website.
 
Elysium Cultuur Producten en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze website.
 
Elysium Cultuur Producten plaatst en onderhoud met de grootste zorg, haar informatie, in de huidige staat zonder enige garantie, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up-to-date zijn van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze site.
 
Zonder schriftelijke toestemming van Elysium Cultuur Producten mag niets van deze site worden overgenomen.
 
Elysium Cultuur Producten en haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van computer-virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van, en het vertrouwen op deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Elysium Cultuur Producten en de haar aanverwante relaties en zijn op deze site opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende eigendomsrechten.
 
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen en teksten afkomstig uit de collectie van Elysium Cultuur Producten. De afbeeldingen afkomstig uit andere collecties en evenementen heeft Elysium Cultuur Producten geprobeerd alle rechtmatige te achterhalen of in te lichten. Als u ondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met onze relatie sitebeheer.. Dit geldt tevens voor eventuele afbeeldingen van groepen en/of individuen. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u contact opnemen met onze relatie sitebeheer.
 
Elysium Cultuur Producten behoudt zich het recht voor ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
 
 

 privacy statement   |    disclaimer   |   contact   |   sitemap