Laatste nieuws:

 
 
 

Elysium

 
Introductie
 
Betekenis Elysium
 
Ervaring
 
Informatie
 

de nacht van

Rembrandt

 
Samurai Warrior
 
 

 
In haar jarenlange carrière heeft  Lisette le Blanc op velerlei gebieden kennis en ervaring opgedaan.
 

Tijdens haar studie  Kunstgeschiedenis en archeologie aan de universiteit te Utrecht (1976-1983), had zij  in het kader van het doctoraalexamen een assistentschap aan het Kunsthistorisch Instituut te Florence en als bijvakken Theaterwetenschappen en Monumentenzorg.

 

Na haar studie organiseerde zij exposities bij Toonzaal Participatie van de Nieuwe Academie te Utrecht (1983/1984). Van 1985 tot juni 2011 was zij conservator/directeur van Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede

In die periode behaalde zij ook haar certificaat management en volgde zij diverse studiedagen bij de Nederlandse Museumvereniging. Tevens volgde zij een tweejarige cursus paleografie aan het archief te Utrecht.

 

Daarnaast vervulde zij een aantal andere functies:

  ●  Projectmedewerker Nederlands Centrum voor Volkscultuur (1992),
  ●  Gastconservator Stichting LekArt als podium voor kunst en cultuur (2004),
  ●  Jurylid Stichting LekArt Culemborg als podium voor kunst en cultuur (2008),
  ●  Monumentencommissie Maartensdijk (1993-1996),
  ●  docente kunstgeschiedenis bij diverse instellingen waaronder de Hovo, Helikon
    volksuniversiteit (1986-heden)
  ●  Eveneens organiseerde zij vele buitenlandse cultuurreizen.
  ●  Conservator van Kasteelmuseum Zaltbommel (2014 - heden)
   

Voorts heeft zij ook de nodige bestuurservaring opgedaan bij :

  ●  Het oprichten van het Cultureel Rondje Wijk bij Duurstede, dit in samenwerking met 4
    kunstenaars in 1985
  ●  (Het oprichten van) Kunstkring '86 in Wijk bij Duurstede (19986-1991).
  ●  Het voorzitterschap Stichting Vluchtelingenwerk Zeist (1988-1989).
  ●  Secretaris Interculturele Theater en Muziekgroep ElkAgar (2007- heden).
  ●  Bestuurslid Kunstkring Doorn (2012 - heden)
  

Een ander belangrijk aspect van haar ervaring is haar vrijwilligerswerk bij:

  ●  Het opknappen van het middeleeuws dorp Piastre in Bologna; gedurende 3 maanden (1983),
  ●  Centro Ecumenico Piemonte (Italië); gedurende 3 maanden (1983),
  ●  Stichting Vluchtenlingenwerk Nederland (1983-1991).
en diverse jaren:
  ●  Vrijwilligster vakantieweken mensen met een lichamelijke beperking (1981/1982),
  ●  Vrijwilligster vakantieweken mensen met een verstandelijke  beperking (1982-1987)
 

Naast haar talenkennis van Nederlands, Frans, Italiaans, Engels en Duits, heeft zij ook verschillende publicaties op haar naam staan. Naast het artikel Giambologna's rechterhand, Incontri  (1983) en het boek Jan Roelof en Jacobus van Nijendaal , kunstenaars uit Wijk bij Duurstede, 2000 zijn er ook diverse artikelen in tijdschriften gepubliceerd, en is zij redactielid van het historisch tijdschrift "Leven in Wijk bij Duurstede"

 
Haar voorkeuren voor vrije tijdsbesteding zijn: literatuur, muziek, theater, wandelen en schilderen.
 

 
 

 privacy statement   |    disclaimer   |   contact   |   sitemap